Turkije-Turks, Leer- en werkboek Deel III

Samen met de voorgaande twee delen van deze cursusreeks proberen wij inzicht te verschaffen in de structuur van de Turkse taal. De grammatica van het Turks is complex, maar wel zeer gestructureerd.
In deel I zijn o.a. de klinkerharmonie, alle naamvallen en de tegenwoordige tijd behandeld.
In deel II is verdergegaan met tijden in hoofdzinnen.
In dit deel gaan we verder met zinsconstructies en worden onder andere de deelwoorden behandeld.
Net zoals in deel I en II wordt in elke les een grammaticaonderdeel uitgebreid behandeld. Voor het opbouwen van de woordenschat staan in de lessen woordenlijsten en teksten. Door het maken van de oefeningen leer je de grammaticaregels toe te passen. Ook staat er informatie over de Turkse cultuur en geschiedenis in het boek.

Voor wie is dit boek bedoeld?

Deel III wordt gebruikt bij de cursus Turks voor gevorderden (ERK A2 → B1)

Turkije-Turks, Leer- en werkboek Deel III is verkrijgbaar als paperback en hardcover.
ISBN paperback 978-94-6481-219-0
ISBN hardcover 978-94-6481-220-6

Benieuwd? Bekijk het inkijkexemplaar (pdf).

Links

Cursusboeken

Turkije-Turks
Geschreven door Tonyukuk Ersoy en Petra van Dongen
cursusboek Turks deel 3

Dit boek is het derde van een reeks. In deel I zijn o.a. de naamvallen en de tegenwoordige tijd behandeld. In dit deel gaan we verder met tijden in hoofdzinnen en worden diverse constructies uitgelegd. Voor degenen die de Turkse taal reeds beheersen maar zich (verder) willen verdiepen in de Turkse grammatica, en dan met name in de verschillende combinatie­vormen van werkwoorden, kan dit boek dienen als naslagwerk.
Bestel paperback:

Bestel hardcover: