Turkije-Turks, Leer- en werkboek Deel IV

In dit vierde en laatste deel van de cursusserie komen diverse constructies die in de voorafgaande delen nog niet zijn behandeld aan bod. We kijken vooral naar constructies met leenwoorden.

Turkije-Turks, Leer- en werkboek Deel IV is nog niet verkrijgbaar en verschijnt op een later tijdstip.

Links

Cursusboeken

Turkije-Turks
Geschreven door Tonyukuk Ersoy en Petra van Dongen
cursusboek Turks deel 4
Dit boek is het vierde en laatste deel van de reeks. In dit deel worden diverse constructies uitgelegd. Voor degenen die de Turkse taal reeds beheersen maar zich (verder) willen verdiepen in de Turkse grammatica, en dan met name in de verschillende constructies met leenwoorden, kan dit boek dienen als naslagwerk.