Disclaimer

Definities:
Website: www.turkijeturks.com en alle onderliggende pagina's
Gebruiker: bezoekers van de website
Bedrijf: Turkije-Turks

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

✔ Turkije-Turks werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.

✔ Turkije-Turks geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.

✔ Turkije-Turks biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.

✔ Turkije-Turks is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waarnaar verwezen wordt.

✔ Turkije-Turks verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

✔ Turkije-Turks kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook geleden door het gebruik van de informatie op onze website.

✔ Turkije-Turks zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen.

✔ Turkije-Turks kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website.

✔ Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie die gegeven wordt op onze website.